"Men In The City" series

"Skater #1", 1994."Skater #1", 1994. Pencil on Paper, 40" x 32" "Skater #14", 1994."Skater #14", 1994. Pencil on Paper, 40" x 32" "Skater #16", 1994."Skater #16", 1994. Pencil on Paper, 40" x 32" "Skater #19", 1994."Skater #19", 1994. Pencil on Paper, 40" x 32" "Skatista #1 (Rio)", 1997."Skatista #1 (Rio)", 1997. Crayon and Spraypaint on raw canvas, 65"x38". "Skatista #2 (Rio)", 1997."Skatista #2 (Rio)", 1997. Crayons on raw canvas, 55" x 34". "Skatista #4 (Rio)", 1997."Skatista #4 (Rio)", 1997. Crayons on raw canvas, 55" x 34". "Skatista #6 (Rio)," 1997."Skatista #6 (Rio)," 1997. Crayons on raw canvas, 50" x 30". "Skatista #10 (Rio)", 1997."Skatista #10 (Rio)", 1997. Crayons on raw canvas, 55" x 34". "Skatista #14 (Rio)", 1997."Skatista #14 (Rio)", 1997. Crayons on raw canvas, 55" x 34".